• Aktualności

      • Informacje dotyczące pogrzebu ks. kanonika Wojciecha Jasińskiego, umieszczone na stronie internetowej DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

      • Ks. kanonik Wojciech Jasiński, wieloletni proboszcz parafii pw.  św. Jana Chrzciciela w Starczowie (dekanat Kamieniec Ząbkowicki) oraz nauczyciel religii w naszej szkole odszedł do wieczności w sobotę 4 stycznia br.

       Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione według następującego porządku:

       W czwartek 9 stycznia o godz. 19:00 Msza Święta (eksporta) pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Adama Bałabucha w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Starczowie.

       W piątek 10 stycznia o godz. 11:00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Ignacego Deca w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Starczowie. Po Mszy Świętej trumna z doczesnymi szczątkami śp. ks. Proboszcza zostanie złożona przy kościele parafialnym.

       Zmarłego Kapłana polecamy w modlitwie miłosierdziu Bożemu.

       Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

      • W dniu 4 stycznia 2020 r. zmarł nasz wieloletni proboszcz i nauczyciel religii ks. kanonik Wojciech Jasiński

      • „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
       Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
       tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
       że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić."

       Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. kanonika Wojciech Jasińskiego, proboszcza parafii Starczów, który swoją dostojną posługą przy ołtarzu wyzwalał spokój i dobro duchowe Kościoła. Był szanowanym, lubianym, zawsze oddanym dla wiary i drugiego człowieka kapłanem.

       Ś.p. ks. kanonik Wojciech Jasiński pozostanie w naszej pamięci zarówno jako wspaniały proboszcz, bardzo zaangażowany przez dwadzieścia dwa lata w swoją duszpasterską pracę na terenie Starczowa i Kamieńca Ząbkowickiego 2, jak i znakomity nauczyciel religii oraz prawdziwy przyjaciel szkoły. Był z nami, jak prawdziwy Ojciec, do ostatniej chwili swojego życia, pomimo ciężkiej choroby i związanego z tą chorobą cierpienia. Pokazał nam, jak z godnością przeżywać trudne chwile w życiu, jak pokonać własny strach przed śmiercią. Do ostatnich dni swojego życia troszczył się o nasze kościoły i o swoich parafian. Dawał wspaniały przykład żarliwej wiary i umiłowania Boga. Cierpliwie uczył nas znaczenia codziennej modlitwy i praktyk religijnych. Odprawiał wspaniałe, niezapomniane msze święte i nabożeństwa. Podejmował wiele działań w kościele, szkole i środowisku służących budowaniu lokalnej wspólnoty. Prowadził owocne katechezy, które zapamiętamy jako wspólne poszukiwanie prawdy i dobra, konkretne wymagania, motywowanie nas do wysiłku oraz docenianie i wynagradzanie tego wysiłku. Był zawsze pogodny, serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty, żartobliwy, pełen pomysłów, zaangażowania i poświęcenia, w każdej sytuacji gotowy otoczyć swoich parafian prawdziwie ojcowską opieką.

       Ś.p. ks. kanonik Wojciech Jasiński włożył istotny wkład w budowanie historii i tradycji naszej szkoły. Był bardzo zaangażowany w nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II i sztandaru, powstanie i wzbogacanie Izby Patrona, budowę i odsłonięcie pomnika Papieża Jana Pawła II, przygotowanie spotkania przedstawicieli społeczności szkolnej z Papieżem Janem Pawłem II w Krakowie oraz pielgrzymek do Wadowic i miejsc świętych, organizację pełnych wrażeń i wzruszeń spotkań społeczności szkolnej z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, biskupem Ignacym Decem, biskupem Adamem Bałabuchem oraz z wieloma misjonarzami. Włączył szkołę do ogólnopolskiej oraz diecezjalnej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Pozyskał dla społeczności szkolnej osobiste Błogosławieństwo od Ojca Świętego. Zawsze uczestniczył w spotkaniach i wspólnych modlitwach społeczności szkolnej, parafialnej i gminnej w kościele oraz przy pomniku Papieża Jana Pawła II z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu, urodzin, śmierci, beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Odprawiał niezapomniane msze św. z okazji ważnych szkolnych uroczystości i wydarzeń. Był z nami podczas spotkań opłatkowych, Jasełek, licznych szkolnych uroczystości, imprez i wycieczek. Udzielał nam swojego kapłańskiego błogosławieństwa. Wspierał wiele szkolnych przedsięwzięć, które uczyły nas miłości bliźniego, szacunku wobec drugiego człowieka, budowania więzi międzyludzkich, refleksyjnej postawy wobec ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umiejętności dzielenia się z innymi, pomocy potrzebującym.

       „Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać - dziś byłbyś z nami.” Czcigodny Księże Proboszczu - Spoczywaj w Pokoju! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem będzie dla Ciebie nagrodą za owocną i pełną oddania drugiemu człowiekowi posługę kapłańską.

       Rodzinie i Bliskim Zmarłego ks. kanonika Wojciecha Jasińskiego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Łączymy się w modlitwie z wszystkimi, którym nasz Czcigodny Ksiądz Proboszcz był bliski.

        Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, przedszkolaki i rodzice
       Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

      • Podsumowanie akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA 2019

      • Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim od wielu lat realizuje projekty, których celem jest pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

       W tym roku szkolnym przed Świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy tradycyjnie już zbiórkę produktów żywnościowych, świątecznych upominków, środków czystości oraz kosmetyków i zrobiliśmy paczki dla osób z naszego najbliższego otoczenia, które są samotne i z różnych względów potrzebują wsparcia. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły po raz kolejny wykazali się ogromną hojnością, o czym świadczy naprawdę duża ilość artykułów przekazanych na Świąteczne Paczki. W czasie trwania akcji mieliśmy okazję przekonać się, że wśród nas jest naprawdę dużo ludzi o wielkim sercu, którzy potrafią pomóc innym bezinteresownie, na miarę swoich możliwości. 

       Nasze tegoroczne dary i świąteczne życzenia były dużą niespodzianką i zaskoczeniem dla wszystkich obdarowanych, którzy nie kryli wielkiej radości i wzruszenia. 

       Mamy nadzieję, że dla obdarowanych przez nas osób tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były szczęśliwe w pełnym tego słowa znaczeniu. Liczymy na to, że Świąteczne Paczki były dla nich nie tylko konkretną materialną pomocą i źródłem szczerej radości, ale również wyraźnym sygnałem, że nasza szkolna społeczność stara się dostrzegać problemy i potrzeby ludzi, którym należy i warto pomóc. Wierzymy także w to, że dzięki naszej inicjatywie osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej będą umiały szukać wokół siebie różnych form pomocy i wsparcia.

       Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy aktywnie wsparli nasze działania na rzecz osób będących w potrzebie i czynami potwierdzili słowa Patrona szkoły świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

       Pragniemy też przekazać, że obdarowani bardzo dziękują za świąteczne i noworoczne życzenia, za okazane wsparcie i pomoc, za dobre serce oraz wrażliwość na problemy i potrzeby ludzi samotnych, biednych i chorych, a także życzą wszystkim darczyńcom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz w Nowym Roku.

       Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu
        

      • Wigilie klasowe 2019

      • Ważną tradycją w naszej szkole są Wigilie klasowe organizowane przez wychowawców i rodziców poszczególnych klas w ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia.

       Podczas klasowych spotkań wigilijnych odświętnie ubrani uczniowie wspólnie modlą się, łamią się opłatkiem, składają sobie świąteczne i noworoczne życzenia, spożywają tradycyjne potrawy oraz różne słodkości przygotowane przez rodziców, a także radośnie kolędują.

       Uczniowie klasy V b pod opieką wychowawcy

      • W przedszkolu i szkole zaczyna się podsumowanie akcji GÓRA GROSZA 2019

      • Żywa lekcja historii "Wrzesień 39"

      •  21 listopada 2019 r. w sali gimnastycznej odbył się pokaz historyczny przygotowany przez grupę artystyczną Rekonstrukto pt. "Wrzesień 39", czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa. Panowie wystąpili w mundurach wojskowych wz 36, zaprezentowali ekwipunek i wyposażenie używane podczs kampanii wrześniowej. Dużą ciekawość uczniów wzbudziły bezpieczne repliki broni z tego okresu. 

       Pokaz z udziałem publiczności okazał się doskonałą zabawą. Chetni uczniowie z klas starszych mogli na własnym ciele poczuć ciężar wojskowego ekwipunku, zobaczyć granaty, sprzęt bojowy, wyposażenie wojska. Można było zrobić sobie zdjęcie z repliką broni lub w masce gazowej.

       Ta żywa lekcja historii niewątpliwie zostanie na długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że niedługo ta sama grupa odwiedzi nas z równie ciekawym programem z innego okresu historycznego.

      • Mikołajkowa wycieczka uczniów klas piątych do Wrocławia

      • W dniu 10.12.2019r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Wrocławia.

       Najpierw spędziliśmy dwie godziny bardzo aktywnie w Parku Rozrywki GOJUMP.  Po intensywnej rozgrzewce pod czujnym okiem instruktorów wszyscy z dużym entuzjazmem skorzystali z licznych atrakcji tego obiektu, takich jak: trampoliny, baseny z gąbkami, linowe huśtawki, pontonowe zjeżdżalnie, równoważnie.

       Po krótkim odpoczynku  udaliśmy się na wrocławski rynek, gdzie gości już prawdziwa bożonarodzeniowa atmosfera. Kiermasz Bożonarodzeniowy i świąteczny wystrój wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo się spodobał. Spacerując po wrocławskim rynku mieliśmy również niezwykłą okazję uczestniczyć przez chwilę w transmisji live z gali noblowskiej, gdzie właśnie w tym czasie była wręczana Nagroda Nobla Oldze Tokarczuk.

       Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu wspaniałych wrażeń i na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

       Uczniowie klas piątych pod opieką wychowawców

      • Mikołajkowe prezenty dla wszystkich uczniów

      • 6 grudnia 2019 r. Rada Rodziców naszej szkoły w imieniu św. Mikołaja obdarowała każdego ucznia słodkim upominkiem - czekoladą, za co bardzo dziękujemy.

       Samorząd Uczniowski

      • Andrzejkowe zabawy integracyjne w klasie V B

      • Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, gdyż uchylał wrota do nieznanej przyszłości.

       29 listopada 2019 roku uczniowie klasy Vb przenieśli się w zaczarowany świat magii, wróżąc sobie nawzajem z samodzielnie przygotowanych wróżb. Wszyscy świetnie się bawili, traktując oczywiście same wróżby „z lekkim przymrużeniem oka”.

      • Wizyta w Gabinecie Kosmetologicznym "Diament"

      •      

           W ramach szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego 21 listopada br. klasa V A wraz  z              wychowawczynią p. Alicją Nowakowską i p. Elwirą Juszczak wybrała się do Gabinetu Kosmetologicznego w Kamieńcu Ząbkowickim.

            Na miejscu serdecznie powitała nas pani Olga Gilarowska - licencjonowany kosmetolog -  i                opowiedziała o swojej pracy. Dowiedzieliśmy się o wielu zabiegach kosmetycznych wykonywanych w tym gabinecie m.in. przedłużanie paznokci, oczyszczanie twarzy, depilacja. Zadawaliśmy pytania, na które uzyskiwaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

        Na koniec obiecaliśmy wykonać ciekawe prace plastyczne dotyczące zawodu kosmetolog/kosmetyczka. Bardzo dziękujemy pani Oli za interesującą lekcję zawodoznawczą.

                                         Klasa V a

      • Poznajemy naszą "małą Ojczyznę"

      •  

         27 listopada 2019 r. uczniowie z klasy V A pod opieką pań: Alicji Nowakowskiej i Elwiry Juszczak wybrali się do Archiwum Państwowego i Muzeum Cysterskiego, które znajduje się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim.
             

        

        

        

            
         Na początku udaliśmy się do Archiwum Państwowego, w którym powitał nas pan dr Bartosz Grygorcewicz. Pokazał nam ciekawą prezentację o zbiorach tej instytucji. 
       Dowiedzieliśmy się jak dzisiaj są przechowywane dokumenty, jak wyglądały archiwa w poprzednich latach. Mieliśmy okazję zobaczyć dawne zdjęcie naszej szkoły znajdujące się w zasobach. Zainteresowały nas mapy, książki, dokumenty, a nawet pieczęcie z laku. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób żyli i pracowali zakonnicy/cystersi. Zostały zaprezentowane również jedne z najstarszych egzemplarzy dokumentów i map, jakie są przechowywane w oddziale archiwum.

            Po prezentacji wybraliśmy się do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie już czekał na nas Dziekan ksiądz Wojciech Dąbrowski.

       Oprowadził nas po pięknym okazałym kościele. Dowiedzieliśmy się, że był przebudowany w stylu barokowym. Ksiądz w bardzo ciekawy sposób opowiedział o przepięknym drewnianym ołtarzu, najwyższym w Polsce, pokazał nam ogromne obrazy, niezwykłe rzeźby, stalle. Naszą uwagę zwróciła też niedawno odrestaurowana barokowa ambona.
       Następnie po schodach weszliśmy do Muzeum Cysterskiego. Mogliśmy tam podziwiać przeróżne lichtarze, dokumenty, księgi liturgiczne, piękne ręcznie haftowane ornaty, wyszywane złotą nicią stuły. Zobaczyliśmy również oryginalne, piękne habity cysterskie oraz wspaniałe szaty liturgiczne. Na koniec otrzymaliśmy od księdza pamiątkowe obrazki.
       Cała wycieczka bardzo nam się podobała i na pewno jeszcze tam wrócimy. Uświadomiliśmy sobie, że lokalna historia kościoła, opactwa cystersów jest naprawdę ciekawa i warta ciągłego odkrywania.

              Dziękujemy Dyrekcji Archiwum Państwowego i Dziekanowi księdzu Wojciechowi Dąbrowskiemu za serdeczne przyjęcie i pokazanie nam zabytków naszej małej ojczyzny.

                                                                                                 

                                                                                      W imieniu klasy V a - Martyna Roicka

                                                                                          pod  opieką pani Alicji Nowakowskiej

                                                                                         

        

      • Dzień Pluszowego Misia w klasie 1

      • Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

       Uczniowie klasy I świętowali ze swoimi ukochanymi pluszakami Dzień Pluszowego Misia. Tańczyli, śpiewali, malowali w drużynach Misia z zamkniętmi oczami.  

      • zDolny Ślązak - ETAP POWIATOWY

      • Maja Cyganek uczennica klasy VII wzieła udział w konkursie zDolny Ślązak z języka niemieckiego na etapie powiatowym, który odbył się 21 listopada 2019 w Kłodzku. Uczennica pozytywnie oceniła swoje wiadomości na etapie powiatowym i nie może doczekać się wyników. Jesteśmy dumni z Mai, że mogła uczestniczyć w II etapie konkursu i trzymamy kciuki! 

      • O Niepodległej w Kamienieckiej „Dwójce”

      • Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone jest rokrocznie 11 listopada, ma na celu upamiętniać odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku - po 123 latach zaborów. Zostało ono ustanowione w 1937 roku, zniesione po 8 latach i przywrócone z powrotem w roku 1989.

        

       Wyrazem naszej radości 08.11.2019 r. był apel, w którego przygotowanie tak aktywnie włączyli się  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Zabk., a szczególnie klasy VI b i VII pod kierunkiem pań: Alicji Nowakowskiej i Dagmary Szymczak. Jak zawsze w  obchodach Święta Narodowego uczestniczy nasz Poczet Sztandarowy pod opieką pani Alicji Walerian.

       Ta piękna akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje.

        

       Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie klas starszych  recytowali wiersze i pięknie śpiewali pieśni patriotyczne: „Taki kraj”, „Ojczyzno ma”, „Czarna sukienka”, ,„Niepodległa, niepokorna”, O mój rozmarynie”, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

       Około  godziny 11.00 zaśpiewaliśmy 4- zwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego i tym samym włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”.

       Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

       Dzień ten dla nas i wielu innych Polaków  jest lekcją patriotyzmu i historii.

      • Pogadanka o bezpieczeństwie

      • Policjant Paweł Piątkiewicz zwrócił szczególną uwagę naszym uczniom na poruszanie się po zmroku. Przestrzegał przed spożywaniem dopalaczy, używek, papierosów oraz alkoholu. Wspomniał również o relacjach rówieśniczych, które głównie polegają na korzystanie z komunikatorów, aplikacji. Bezpieczny internet - szacunek i kultura w sieci to podstawa korzystania z mediów.