• Nasz profil

      • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASIE 8 A

       26.06.2020

       Dnia 25 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne zakończenie klasy 8A Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

       W zaistniałej tak bardzo trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy zarówno dyrekcja, nauczyciele , dzieci i rodzice – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności klasę 8A pożegnali Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawca oraz Przewodnicząca Rady Rodziców.

      • Karta dla Medyka

       25.06.2020

       W dniach 30.03. – 06.04.2020 r. uczniowie klasy VB uczestniczyli w akcji pt. „Kartka dla medyka”. Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu, stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyków.

       Celem akcji było symboliczne podziękowanie wszystkim pracownikom służby ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem i życiem, aby walczyć o zdrowie ludzi, którzy zostali zarażeni koronawirusem.

      • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

       20.05.2020

       Szanowni Państwo Dyrektorzy,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

       Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.