• LOGOPEDA

      • JAK ROZWIJA SIĘ MOWA?

      • . 

       JAK ROZWIJA SIĘ MOWA?

       Już podczas życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.

        

       pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.

        

       Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.

        

       Szósty miesiąc życia to okres gwarzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba-ba, ma-ma, ta-ta. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.

        

       Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.

        

       Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy.  Charakterystyczna jest „lawina” nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.

        

       W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.

        

       Dziecko:

       – trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p, b, m, w, f, t, d, ch, ń, k, g, l oraz ś, ź, ć, dź

       – czteroletnie, oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski syczące: s, z, c, dz

       – pięcioletnie – dodatkowo jeszcze głoski sz, ż, cz, dż oraz głoskę r

       – sześciolatek - buduje swobodne wypowiedzi prawidłowe pod względem gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.

        

       Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

        

       RODZICE, PAMIĘTAJCIE JEDNAK, JEŻELI MACIE WĄTPLIWOŚCI, ZGŁOŚCIE SIĘ DO SPECJALISTY.

        

        

      • Lorem ipsum dolor

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       •  Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis
       •  Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus
       •  Suspendisse bibendum dignissim justo
       •  Sed mattis ligula et sem egestas rutrum

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

       • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASIE 8 A

        Dnia 25 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne zakończenie klasy 8A Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.

        W zaistniałej tak bardzo trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się wszyscy zarówno dyrekcja, nauczyciele , dzieci i rodzice – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności klasę 8A pożegnali Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawca oraz Przewodnicząca Rady Rodziców.

       • Karta dla Medyka

        W dniach 30.03. – 06.04.2020 r. uczniowie klasy VB uczestniczyli w akcji pt. „Kartka dla medyka”. Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu, stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyków.

        Celem akcji było symboliczne podziękowanie wszystkim pracownikom służby ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, którzy każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem i życiem, aby walczyć o zdrowie ludzi, którzy zostali zarażeni koronawirusem.

       • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

        Szanowni Państwo Dyrektorzy,

        Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

        Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

       • 100. rocznica urodzin Jana Pawła II- Patrona naszej szkoły

        Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Koledzy nazywali go Lolkiem. Święcenia kapłańskie otrzymał tuż po wojnie, 1 listopada 1946 roku w katedrze na Wawelu w Krakowie. Karol Wojtyła od zawsze miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Gdy został duszpasterzem akademickim, często jeździł ze swoimi podopiecznymi w gór, na narty i na kajaki. Nazwyany był wówczas „wujkiem”. 28 września 1958 r. papież Pius XII mianował księdza Wojtyłę biskupem archidiecezji krakowskiej, a 30 grudnia 1963 r.- arcybiskupem metropolitą krakowskim.