• Aktualności

      • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

       Szanowni Państwo Dyrektorzy,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

       Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      • 100. rocznica urodzin Jana Pawła II- Patrona naszej szkoły

       Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Koledzy nazywali go Lolkiem. Święcenia kapłańskie otrzymał tuż po wojnie, 1 listopada 1946 roku w katedrze na Wawelu w Krakowie. Karol Wojtyła od zawsze miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Gdy został duszpasterzem akademickim, często jeździł ze swoimi podopiecznymi w gór, na narty i na kajaki. Nazwyany był wówczas „wujkiem”. 28 września 1958 r. papież Pius XII mianował księdza Wojtyłę biskupem archidiecezji krakowskiej, a 30 grudnia 1963 r.- arcybiskupem metropolitą krakowskim.

      • 5 maja Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

       Data 5 maja to ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich.Polska jest zobowiązana do poszanowania godności, dawania gwarancji równouprawnienia oraz tworzenia warunków do samorealizacji oraz wsparcia w osiąganiu celów osobom niepełnosprawnym.

      • Kolejna rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II- patrona naszej szkoły.

       Kolejna rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II- patrona naszej szkoły.

       Prośmy w modlitwie św. Jana Pawła II o łaski dla nas i naszych rodzin, o szybkie zakończenie pandemii i powrót do szkoły. Potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, którą św. Jan Paweł II bardzo kochał i za cały świat.

       Niech św. Jan Paweł II wyprasza potrzebne łaski dla dzieci i ich rodziców i rodzin oraz całej naszej społeczności szkolnej.

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 25440
   • Godziny dzwonków

    Sobota 06.06.2020
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Librus Synergia

   • STRONA INTERNETOWA GMINY