• Aktualności

      • Informacje dotyczące pogrzebu ks. kanonika Wojciecha Jasińskiego, umieszczone na stronie internetowej DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

      • Ks. kanonik Wojciech Jasiński, wieloletni proboszcz parafii pw.  św. Jana Chrzciciela w Starczowie (dekanat Kamieniec Ząbkowicki) oraz nauczyciel religii w naszej szkole odszedł do wieczności w sobotę 4 stycznia br.

       Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione według następującego porządku:

       W czwartek 9 stycznia o godz. 19:00 Msza Święta (eksporta) pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Adama Bałabucha w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Starczowie.

       W piątek 10 stycznia o godz. 11:00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Ignacego Deca w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Starczowie. Po Mszy Świętej trumna z doczesnymi szczątkami śp. ks. Proboszcza zostanie złożona przy kościele parafialnym.

       Zmarłego Kapłana polecamy w modlitwie miłosierdziu Bożemu.

       Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

      • W dniu 4 stycznia 2020 r. zmarł nasz wieloletni proboszcz i nauczyciel religii ks. kanonik Wojciech Jasiński

      • „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
       Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
       tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
       że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić."

       Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. kanonika Wojciech Jasińskiego, proboszcza parafii Starczów, który swoją dostojną posługą przy ołtarzu wyzwalał spokój i dobro duchowe Kościoła. Był szanowanym, lubianym, zawsze oddanym dla wiary i drugiego człowieka kapłanem.

       Ś.p. ks. kanonik Wojciech Jasiński pozostanie w naszej pamięci zarówno jako wspaniały proboszcz, bardzo zaangażowany przez dwadzieścia dwa lata w swoją duszpasterską pracę na terenie Starczowa i Kamieńca Ząbkowickiego 2, jak i znakomity nauczyciel religii oraz prawdziwy przyjaciel szkoły. Był z nami, jak prawdziwy Ojciec, do ostatniej chwili swojego życia, pomimo ciężkiej choroby i związanego z tą chorobą cierpienia. Pokazał nam, jak z godnością przeżywać trudne chwile w życiu, jak pokonać własny strach przed śmiercią. Do ostatnich dni swojego życia troszczył się o nasze kościoły i o swoich parafian. Dawał wspaniały przykład żarliwej wiary i umiłowania Boga. Cierpliwie uczył nas znaczenia codziennej modlitwy i praktyk religijnych. Odprawiał wspaniałe, niezapomniane msze święte i nabożeństwa. Podejmował wiele działań w kościele, szkole i środowisku służących budowaniu lokalnej wspólnoty. Prowadził owocne katechezy, które zapamiętamy jako wspólne poszukiwanie prawdy i dobra, konkretne wymagania, motywowanie nas do wysiłku oraz docenianie i wynagradzanie tego wysiłku. Był zawsze pogodny, serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty, żartobliwy, pełen pomysłów, zaangażowania i poświęcenia, w każdej sytuacji gotowy otoczyć swoich parafian prawdziwie ojcowską opieką.

       Ś.p. ks. kanonik Wojciech Jasiński włożył istotny wkład w budowanie historii i tradycji naszej szkoły. Był bardzo zaangażowany w nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II i sztandaru, powstanie i wzbogacanie Izby Patrona, budowę i odsłonięcie pomnika Papieża Jana Pawła II, przygotowanie spotkania przedstawicieli społeczności szkolnej z Papieżem Janem Pawłem II w Krakowie oraz pielgrzymek do Wadowic i miejsc świętych, organizację pełnych wrażeń i wzruszeń spotkań społeczności szkolnej z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, biskupem Ignacym Decem, biskupem Adamem Bałabuchem oraz z wieloma misjonarzami. Włączył szkołę do ogólnopolskiej oraz diecezjalnej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Pozyskał dla społeczności szkolnej osobiste Błogosławieństwo od Ojca Świętego. Zawsze uczestniczył w spotkaniach i wspólnych modlitwach społeczności szkolnej, parafialnej i gminnej w kościele oraz przy pomniku Papieża Jana Pawła II z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu, urodzin, śmierci, beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Odprawiał niezapomniane msze św. z okazji ważnych szkolnych uroczystości i wydarzeń. Był z nami podczas spotkań opłatkowych, Jasełek, licznych szkolnych uroczystości, imprez i wycieczek. Udzielał nam swojego kapłańskiego błogosławieństwa. Wspierał wiele szkolnych przedsięwzięć, które uczyły nas miłości bliźniego, szacunku wobec drugiego człowieka, budowania więzi międzyludzkich, refleksyjnej postawy wobec ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umiejętności dzielenia się z innymi, pomocy potrzebującym.

       „Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać - dziś byłbyś z nami.” Czcigodny Księże Proboszczu - Spoczywaj w Pokoju! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem będzie dla Ciebie nagrodą za owocną i pełną oddania drugiemu człowiekowi posługę kapłańską.

       Rodzinie i Bliskim Zmarłego ks. kanonika Wojciecha Jasińskiego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Łączymy się w modlitwie z wszystkimi, którym nasz Czcigodny Ksiądz Proboszcz był bliski.

        Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, przedszkolaki i rodzice
       Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim